Cô Giỏi - Bé Chăm Ngoan
Thứ ba, 30/3/2021, 11:31
Lượt đọc: 18

SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 3

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Ban Chấp hành Chi đoàn Trường MN Sóc Nâu đã tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” cho các đoàn viên. Tháng 3-2021 là tháng chủ điểm với các nội dung sinh hoạt như: tuyên truyền về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về Đảng và Bác Hồ; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên qua các tấm gương anh hùng trẻ tuổi: Lý Tự Trọng, Chị Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Văn Ơn. Thông qua phần thi trắc nghiệm nhanh trên phần mềm “ Kahoot ! “ , và các đoạn phim tư liệu các bạn đoàn viên đã ôn lại rất nhanh và hứng thú về các nội dung sinh hoạt tuyên truyền. Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, đã giúp các bạn đoàn viên thanh niên của chi đoàn hiểu rõ hơn về truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, công cuộc đổi mới xây dựng dất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163