Cô Giỏi - Bé Chăm Ngoan

Điạ chỉ: 129/36 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, quận Gò Vấp, Tp HCM

Điện thoại: 0862968786

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Phú Châu
Nguyễn Thị Phú Châu

Ngày sinh: 22/5/1979

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tp HCM

Trình độ :Thạc sỹ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 38958839

Điện thoại riêng: 0963688696

Email liên lạc: ntpchau@yahoo.com.vn

Phó Hiệu Trưởng 1

Vũ Thị Lan Anh
Vũ Thị Lan Anh

Ngày sinh: 30/1/1965

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tp HCM

Trình độ :Cử nhân

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng 1

Điện thoại riêng: 0909355044

Email liên lạc: lananhmnthuytien@gmail.com

Phó Hiệu Trưởng 2

Đặng Thị Tình
Đặng Thị Tình

Ngày sinh: 12/5/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thái Bình

Trình độ :Cử nhân

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng 2

Điện thoại riêng: 0983377405

Email liên lạc: Tinh_yennhi@yahoo.com.vn