Cô Giỏi - Bé Chăm Ngoan
Thứ ba, 18/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 500

Tổ chức thao giảng chuyên đề “Hoạt động giáo dục kỹ năng sống".

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, nhà trường thực hiện tổ chức thao giảng chuyên đề "Hoạt động giáo dục kỹ năng sống".

 

Trẻ tìm hành động nguy hiểm gắn vào tranh

 

Trẻ tập mang vớ

 

Bé biểu diễn thời trang với đôi vớ mình mang

 

164