Cô Giỏi - Bé Chăm Ngoan
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 6/11/2020
Lượt đọc: 43

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Số/Ký hiệu: 44/2013/QH13
Ngày ban hành: 26/11/2013
Ngày có hiệu lực: 1/7/2014
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 442013qh13215837_611202020.doc
Nội dung:

164