Cô Giỏi - Bé Chăm Ngoan

Có 68 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư quy định quy trình tiếp công dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ffd76d944a8a9addtt04-quy-trinh-tiep-cong-dan_29112021203322.pdf
04/2021/TT-TTCP PHỔ BIẾN GD PHÁP LUẬTadmin29-11-2021
2 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-44-2013_29112021203022.docx
44/2013/QH13PHỔ BIẾN GD PHÁP LUẬTadmin29-11-2021
3 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuổi nghỉ hưu
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1352020ndcp_133202122.pdf
135/2020/NĐ-CPPHỔ BIẾN GD PHÁP LUẬT 13-03-2021
4 Hiến pháp 2013
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hien_phap_2013_7120219.docx
 PHỔ BIẾN GD PHÁP LUẬT 07-01-2021
5 Quyết định ban hành quy định về đạo đức nhà giáo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 65716qd16bgddt_611202020.doc
16/2008/QĐ-BGDĐTPHỔ BIẾN GD PHÁP LUẬT 06-11-2020
6 Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 442013qh13215837_611202020.doc
44/2013/QH13PHỔ BIẾN GD PHÁP LUẬT 06-11-2020
7 Luật phòng chống tham nhũng 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-phong-chong-tham-nhung-2018_611202020.doc
File thứ 2: luat-phong-chong-tham-nhung-2018_611202020.doc
36/2018/QH14PHỔ BIẾN GD PHÁP LUẬT 06-11-2020
8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vanbangoc402013qh13_210202019.pdf
40/2013/QH13PHỔ BIẾN GD PHÁP LUẬT 02-10-2020
9 Luật biển việt nam
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat_bien_vn_so_18bienvn_210202019.doc
18/2012/QH13PHỔ BIẾN GD PHÁP LUẬT 02-10-2020
10 Bộ luật lao động 2012
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bo-luat-lao-dong-2012_210202019.pdf
10/2012/QH13PHỔ BIẾN GD PHÁP LUẬT 02-10-2020
11 Luật phòng chống tác hại của thuốc lá
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 09tachaithuocla_210202018.doc
09/2012/QH13PHỔ BIẾN GD PHÁP LUẬT 02-10-2020
12 Luật thi đua, khen thưởng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 392013qh13215903_29202013.doc
39/2013/QH13PHỔ BIẾN GD PHÁP LUẬT 02-09-2020
13 Luật Giáo dục 2019: 10 điểm mới quan trọng áp dụng từ 01/7/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 10_dieu_moi_luat_giao_duc_2019_29202013.docx
 PHỔ BIẾN GD PHÁP LUẬT 02-09-2020
14 Luật Giao thông đường bộ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 232008qh1282203_29202013.doc
23/2008/QH12PHỔ BIẾN GD PHÁP LUẬT 02-09-2020
15 Thông tư ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_1111_128202016.doc
55/2011/TT-BGDĐTPHỔ BIẾN GD PHÁP LUẬT 12-08-2020
12345