Cô Giỏi - Bé Chăm Ngoan
Thứ hai, 17/1/2022, 9:5
Lượt đọc: 1455

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC

Thông báo về việc nộp hồ sơ nhập học với trẻ trúng tuyển năm học 2021-2022 Quý phụ huynh tải file trực tiếp về máy, in ra điền. Hoàn thành đủ thành phần hồ sơ từ mục 1-7. Sau khi hoàn tất hồ sơ đến nộp tại bộ phận văn phòng trường Mầm non Sóc Nâu.

        UBND QUẬN GÒ VẤP                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SÓC NÂU                              Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

             Số: 09/TB-MNSN Gò Vấp, ngày 17 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ nhập học với trẻ trúng tuyển năm học 2021-2022

 

I.THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

 Từ ngày 18/01/2022 đến 21/01/2022 nộp tại bộ phận văn phòng trường

II. HỒ SƠ NHẬP HỌC GỒM: (Phụ huynh in theo mẫu lấy tại web trường:https://mnsocnaugovap.hcm.edu.vn/ )

1. Đơn xin nhập học (theo mẫu của trường)

2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

3. Hộ khẩu bản photo

4. Giấy khám sức khỏe (theo mẫu lấy tại web trường in và đem đến cơ sở y tế khám và đóng mộc đỏ)

5. Đặc điều tra tâm sinh lý (theo mẫu của trường)

6. Sổ tiêm chủng bản photo

7.  Photo thẻ Bảo hiểm y tế dưởi 6 tuổi

8. Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên… (nếu có).

          * Lưu ý: Chỉ nhận những hồ sơ gửi đúng thời gian và đủ các thành phần trên. Hồ sơ thiếu và quá thời gian thông báo nộp xem như không hợp lệ.

          Những trẻ sinh năm 2016, 2017, 2018, 2019 đang học tại trường không cần làm hồ sơ lại và chờ thông báo đi học.

      Quý phụ huynh vui lòng thực hiện quy tắc 5K, rửa tay sát khuẩn khi ra vào trường.         

 Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- PHHS                                                                                                    (đã ký) 

- Lưu: VT.                                                         

                                                                          Nguyễn Thị Phú Châu

Tác giả: admin

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88