Cô Giỏi - Bé Chăm Ngoan
Thứ năm, 30/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 236

Thông báo về thời gian đi học lại

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại

Căn cứ kế hoạch số 1221/KH-GDĐT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Theo đó, các bé sẽ bắt đầu đi học trở lại theo thời gian cụ thể sau:

  • Ngày 18/5/2020: lớp (5-6 tuổi)
  • Ngày 25/5/2020: lớp Mầm (3-4 tuổi) và lớp Chồi (4-5 tuổi)
  • Ngày 01/6/2020: Các lớp Nhà trẻ ( Bambi, Sóc Nâu 1, Sóc Nâu 2)

Trường Mầm non Sóc Nâu xin thông báo để quý phụ huynh học sinh được biết và có kế hoạch cho các cháu đi học trở lại theo đúng thời gian.

Trân trọng!

                                                                                                              Gò Vấp, ngày 29 tháng 4 năm 2020                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                     

                                                                                          Nguyễn Thị Phú Châu

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163