Cô Giỏi - Bé Chăm Ngoan
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 6/5/2020
Lượt đọc: 100

QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Ban chỉ đạo an toàn phòng, chống bạo hành trẻ em năm 2020

Số/Ký hiệu: 42 /QĐ-MNSN
Ngày ban hành: 5/5/2017
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: qd_thanh_lap_abn_chi_dao_phong_chong_bao_hanh_tre_em_17202015.doc
Nội dung:

86